Nauka On-Line

tylko dobrej jakości wpisy o edukacji

RSS feed | Twitter Follow | Facebook
rp_nauka1.jpg

Badania naukowe mają ogromne znaczenie dla całej naszej ludzkości. Raz, że pozwalają nam się rozwijać, to dodatkowo podnoszą na wyższy poziom, pod względem jakości, całość naszego funkcjonowania. Cała sprawa opiera się na tym, że badania naukowe pozwalają na poszerzanie i powiększanie naszej wiedzy. To dzięki nim, możemy coraz więcej powiedzieć o człowieku i o otaczającym nas świecie. Jednocześnie, dzięki nim możemy też wytłumaczyć to, co o człowieku i o świecie wiemy. Nie da się bowiem normalnie funkcjonować bez rozumienia. Człowiek […]

Posted by admin On lut - 14 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka70.jpg

Pierwsze lata życia dziecka, przedszkole i podstawówka są niezwykle istotnym etapem w jego rozwoju intelektualnym. Ważną rolę w tym momencie jego życia odgrywa osoba nauczyciela, który w pewien sposób kształtuje charakter i zainteresowania dziecka, a z pewnością ma na nie niezaprzeczalny wpływ. Wielu nauczycieli po latach nauczania traci zapał i powołanie do wykonywanego zawodu. Często zapominają oni o tym, że istnieje cokolwiek oprócz właściwego ich zdaniem zdyscyplinowania całej klasy. Ważne w pracy nauczyciela jest zadbanie o to, by pozwolić uczniowi […]

Posted by admin On sty - 6 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka107.jpg

Lotnictwo stanowi tę gałąź wiedzy, która tempem swego rozwoju pobiła swoisty rekord; przecież to samo pokolenie ludzkie przeżywało pierwsze próby lotów na aparatach cięższych od powietrza, a później stało się już świadkiem i współuczestnikiem zdobywania przestrzeni międzyplanetarnych. Taki rozwój lotnictwa mógł mieć miejsce głównie dzięki ogólnemu rozwojowi nauki, charakterystycznemu dla czasów współczesnych. Fakt ten jest tym bardziej wymowny, że na przestrzeni wielu stuleci dążenia człowieka do oderwania się od ziemi, chociażby na podobieństwo legendarnego Dedala i Ikara, stale pozostawały w […]

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka73.jpg

Od warstw dielektrycznych stosowanych w przyrządach półprzewodnikowych wymaga się najczęściej jak największych wartości rezystywności q. Analiza przepływu prądu elektrycznego w tych warstwach jest skomplikowana ze względu na występowanie wielu typów przewodnictwa. Wynika to przede wszystkim z amorficznej struktury warstw dielektrycznych i z obecności w nich różnorodnych defektów i zanieczyszczeń. W przypadku warstw SiO2 skończona wartość rezystywności q może wynikać zarówno z przepływu prądów jonowych, jak i z przepływu prądów elektronowych. W zakresie niezbyt wielkich natężeń pola elektrycznego, podwyższonych temperatur oraz […]

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka97.jpg

Przy wykonywaniu obliczeń wytrzymałościowych płatowca i jego części niezbędna jest znajomość obciążeń działających na samolot w locie oraz w czasie ruchu po ziemi. Dokładne określenie wielkości i kierunku, rozkładu i charakteru działania obciążeń jest możliwe tylko na konkretnym samolocie i tylko w rzeczywistych warunkach jego eksploatacji. Ponieważ obliczenia wytrzymałościowe dokonuje się w procesie projektowania, tzn. w czasie gdy obciążenia rzeczywiste danego typu samolotu są jeszcze nieznane, zachodzi konieczność ustalania dla poszczególnych rodzajów samolotów — warunków eksploatacji obciążeń prawdopodobnych. Obciążenia te […]

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka35.jpg

Matka — powieść polityczna i agitacyjna — pisana w pośpiechu, „ku podtrzymaniu upadającego ducha oporu”, niosła również inne treści. Górki bowiem pokazał, że walka o socjalizm jest zarazem szansą przywrócenia zerwanych więzi między jednostką i zbiorowością, szansą odrodzenia rozpadającej się osobowości. Ta myśl, którą formułował wprost i którą wypowiadał wówczas w publicystyce w Uwagach o mieszczaństwie, legła u podstaw koncepcji powieści, stała się czynnikiem organizującym fabułę, zaważyła na wyborze postaci tytułowej. Tradycyjnemu ujęciu życia robotników pisarz udzielił niewiele uwagi, naszkicował […]

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka36.jpg

W okresie międzywojennym, obok poważnych zdobyczy w budowie samolotów cywilnych, obserwuje się także rozwój lotnictwa wojskowego,. Ogólny postęp techniki wpłynął na modyfikację koncepccji strategicznych, zakładających szerokie zastosowanie wojsk zmotoryzowanych i pancernych oraz lotnictwa. W krajach ekonomicznie rozwiniętych zwracało się w tym czasie uwagę na rozwój przemysłu lotniczego oraz na postęp techniczny w tej dziedzinie. Jest faktem niezaprzeczalnym, że polska myśl konstruktorska w tym okresie również mogła poszczycić się osiągnięciami na miarę światową. Pierwsze licencyjne samoloty zaczęto produkować w Polsce już […]

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST